torsdag 16 januari 2014

Färdiga resultatet vs Skissen


F ä r d i g a   r e s u l t a t e t.


S k i s s e n.

Klart slut / Simona

1 kommentar: